Åpent galleri - Ole Fredrik Hvidsten "Det gikk over"

04.02 - 05.03.23


Velkommen til Hos Arne.
Galleriet er åpent hver lørdag og søndag, 12-16.00.

"Det gikk ikke over" – 02.02-05.03.2023

Utstillingen er basert på skisser fra skissebøker Ole Fredrik Hvidsten gjorde under perioden med koronavirus i 2021. Det er rå skisser basert på observasjoner og tanker gjort i denne rare tiden i samfunnet. En periode der friheten ble innskrenket, der mange ble sosialt isolert og flere følte på en form for håpløshet og til tider redsel. Det var perioder der man tenkte at nå går dette over, nå blir det bedre, innstramninger ble lettet på, for så og oppleve at regler ble strammet inn igjen. Derav tittelen «Det gikk ikke over».

Skissene er direkte overført fra disse skissebøkene til større lerret. Ole Fredrik Hvidsten har endret minst mulig på råmateriale selv om det er fristende i en slik prosess. Det er noe ukontrollert og intuitivt over det og skisse fritt uten og ha som baktanke at det skal bli en form for resultat. Til sammen er over hundre skisser fra 2021 overført til større lerret som en refleksjon over det vi var igjennom som et kollektivt samfunn og som enkeltindivider i 2021 og de vil bli vist Hos Arne. Utstillingen er en videreføring av utstillingen «Det går aldri over» fra januar 2022 som var et direkte utrykk for situasjonen med åpning og nedstenging og koronaviruset vi var i da.

Det å skisse for Ole Fredrik som i utgangspunktet er illustratør innebærer en stor grad av frihet. Han forbinder også kunst med frihet. Det er akkurat som om skissen er helt ekte, det er tanken og kraften direkte overført på papir uten mellomledd. Tittelen på denne utstilling «det gikk ikke over» er mer kompleks enn som så, det handler ikke bare om all ventetiden vi var igjennom før pandemien slapp tak, men kanskje bærer vi også med oss en form for posttraumatisk korona syndrom. Om ikke alle så i alle fall noen av oss. Og i så måte gikk det absolutt ikke over. For Ole Fredrik er titlene en viktig del av verket, det tilfører en ekstra dimensjon. I det lille galleriet får man følelsen av og gå rett inn i arbeidsrommet til Ole Fredrik mens han er i prosess. Her finner vi skisser, ferdige små illustrasjoner og overførte skisser til større malerier tett i tett. I det store galleriet er det mer luft mellom verkene, et av verkene svever og i sin kraft er det med å definere rommet. På to av podiene er den originale skissen lagt foran maleriet. Det er også tre malerier i stuen.