Circling

05.10.22


Velkommen til en workshop i Circling m. Christian RolandPåmelding:
VIPPS 200,- til 41108867
Merk: Circling

Circling er en form for relasjonell meditasjon, «det motsatte av small talk», en bevissthetsprosess hvor du inviteres til være den andres meditasjonspunkt og bli sett som den du er. Circling handler om å utforske hva som skjer i din egen kropp av følelser og subtile fornemmelser og hva som i øyeblikket oppleves av den andre foran deg. «Small talk» handler ofte om temaer på overflaten, i Circling derimot, blir du invitert til å komme dypere i kontakt med deg selv og kommunisere fra dine autentiske følelser og fornemmelser i øyeblikket. Velkommen til en åpen og varm atmosfære. I løpet av disse 2 timene vil du få en innføring i Circling prinsipper. Videre blir du invitert gjennom en ledet meditasjon, før vi gjør ulike mindful øvelser i par og i gruppe.Gruppen ledes av Christian som har fullført Circling Surrendered leadership Training. Etter at han ble utbrent på prosjektarbeid, og for mye fokus på eksterne mål, ble det tydelig at en endring var nødvendig. Et lys ble tent i en Circling samling, som resulterte i en dyp og personlig reise i han selv. Christian er nå lidenskapelig opptatt av å dele og invitere mennesker til å komme i kontakt med selv og relasjon til andre.

Circling is a form of relational meditation “the upside of small talk”, It is a awareness process where you are invited to be the other persons meditation point, and be seen for who you are. Circling is an embodiment practice, where we explore what happens in our own body of feelings and subtle sensations in the moment and how this is impacted by the other. “Small talk often is about the superficial surface, when in Circling practice, you are invited to connect deeper with yourself and communicate from your authentic feelings and sensations in the moment.Welcome to an open and warm atmosphere. During these 2 hours , you will get an introduction to circling principles . You will be invited trough a guided meditation, before we do different mindful exercises in pare and in group.The group is leaded by Christian that has done Circling surrendered leadership Training. After he faced an outburn, and to much focus on external goals, it was obvious he needed a shift in his life. A profound experience happened on a circling session. He then went on a personally and emotional journey within himself.Christian is now passionate about sharing and invite people to get connected with them self and in connection with others.