Existenz Forlag: Boklansering "Om verdens ende"

10.11.22


"Den globale miljøkrisen gjør det nødvendig å stille spørsmålet om hvorvidt verden kommer til å gå under."

Samtale mellom forlegger og redaktør i Existenz forlag Lars Holm-Hansen og den den danske filosofen Alexander Carnera. Carnera er Dr. phil. Forfatter, skribent, oversetter.

Om boken:
Déborah Danowski (f. 1958) er professor i filosofi ved Pontifícia Universidade Católica i Rio de Janeiro. Hun er særlig opptatt av vår tids økologiske kollaps og har vært en pådriver for et globalt teoretisk og aktivistisk samarbeid knyttet til miljørettferdighet og økologisk politikk, i samarbeid med blant annet Sorbonne-Universitetet i Paris. Sammen med ektemannen Eduardo Viveiros de Castro har hun også engasjert seg i diskusjoner omkring rettighetene til urfolk i Brasil og andre deler av verden.Eduardo Viveiros de Castro (f. 1951) er professor i antropologi ved Universidade Federal i Rio de Janeiro. Han er særlig kjent for boka Metafísicas canibais (Kannibalmetafysikk), hvor han presenterer en radikal tolkning av livsopplevelsen og ontologien til amerindiske folkeslag, inspirert av Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze og Félix Guattari. Han har samarbeidet tett med talsmenn for urfolkene i Amazonas, blant andre Davi Kopenawa og Ailton Krenak.'

Om verdens ende kom ut på portugisisk i 2014 og har siden blitt oversatt til en rekke språk. Verket er enestående i sin kombinasjon av miljøfilosofi og radikal antropologi. Den globale miljøkrisen gjør det nødvendig å stille spørsmålet om hvorvidt verden kommer til å gå under. Déborah Danowski og Eduardo Viveiros de Castro diskuterer hva en verden egentlig er og hva verdens «ende» kan tenkes å innebære, både som forestilling og erfaring. Sett fra kolonitidens ofre sitt perspektiv, særlig regnskogsindianerne i Brasil, som bokstavelig talt har mistet sin verden – skogen – er verdens ende en reell historisk erfaring.Tapet av jorden, biosfæren og vår felles verden fører til at store deler av verdens befolkning blir utestengt fra reell innflytelse og redusert til passive ofre. Forholdet til «de andre» og de menneskene som har blitt oversett i nedskrivingen av verdenshistorien, gjentar seg i forholdet til dyr og planter. Denne boka drøfter verdens ende og hvordan vi skal leve videre etter slutten.

Dørene åpner 17.30
Samtalestart 18.00
Hos Arne inviterer til å henge etter samtalen i stuen.
Håper vi sees.