TOGETHERNÆSS | En samtale m. To Gutter som Mediterer

20.04.22


Samtale, kakao-sermoni og hjertemeditasjon

m. Fredrik Austad & Kasper Kristoffersen

/ To gutter som mediterer.

-

18:30 - 20:30


Denne kvelden inviterer vi inn til Hos Arne med Arne Næss-stiftelsen for å prate om og dele våre opplevelser i, av og med naturen.


Hvilke tanker går gjennom hodene våre og hva føler vi når vi kobler oss på jorden? Hvordan kan vi bruke naturen for å oppnå mer indre ro og harmoni, og hvorfor trenger vi å lære dette på nytt? Velkommen skal du være for å lytte, dele og/eller bare kjenne på varmen.


Vi er ikke alene på denne kloden (eller i dette universet), og det er noe vi mennesker må starte å anerkjenne. Hvert levende vesen og det vi beskriver som ikke-levende: land, vann, vær og klima, har en egen verdi. Denne verdien transcenderer nytteverdien vi mennesker ofte tillegger det rundt oss.

Trenger et tre å bli tillagt menneskelige egenskaper, besjeling, for at vi skal forstå verdien av å bevare en skog. Eller kan et tre få stå for seg selv og være et tre, og det er nok?


Vi vil samtidig slå et slag for besjeling da det øker sjansen for at vi klarer å kultivere en følelse av omsorg for noe som ikke er menneskelig.Samspill med naturen og andre vesner er en kjent vinnerformel, og vi ser det i den vakre kompleksiteten som er å finne i jordens økosystemer. Overtrampet skjer dessverre når vi mister kontakt med den indre livskraften som strømmer gjennom oss og alt som er. Vi blir ofte å spørre oss hva som gagner vårt indre mikrokosmos og ego: hva kan JEG få ut av dette?


Så, hvordan skape relasjoner, forståelse og omsorg for seg selv, andre og alt som er?


Vi har stor tro på opplevelser, samtaler og meditasjon. Det er et faktum at opplevelser som vekker sterke følelser i oss har en større påvirkning på sinn, kropp og sjel, enn opplevelser vi blir gjenfortalt av andre.


Du kan lese om konsekvensene av forsøpling i havet, men uten å ha kjent det salte vannet på kroppen etter et avkjølende sommerbad eller gleden av et mektig vær under en fisketur, vil det være vanskelig å forstå verdiene som går tapt om havet forsvinner. Det samme gjelder skog, fjell og dyrene rundt oss. Vi må ut og kjenne på følelsen som treffer oss når solen står opp i øst en tidlig vårdag på fjellet. Vi må se livet utfolde seg i naturen for å forstå at vi faktisk snakker om hjemmet til levende vesner.


Vi har troen på at det samme gjelder omsorg for menneskene rundt oss. Nysgjerrighet, åpenhet og forståelse er lederstjerner vi kan bruke i møtet med andre. Dette gjør oss mottagelige for flere av livets perspektiver, hva det vil si å leve som et menneske.


-


Merk datoen. Begrenset antall plasser.

Husk å sikre din plass.


For påmelding,

VIPPS 222,-

til SNRGY Coaching #711785Vi sees, Hos Arne.